TRM – Total Reset Methode

De TRM is ontstaan uit wat vroeger NAET (Nambudripad’s Allergie Eliminatie Methode, ontwikkeld in Amerika) heette. Het is een vorm van lichaamsgerichte therapie die het zelfhelend vermogen van het lichaam activeert door de energiestromen te verbeteren. Hierdoor kunnen allergieën, intolerantie, emotionele blokkades, negatieve overtuigingen en andere stressoren die het lichaam uit balans brengen en verzwakken, worden geëlimineerd.

Hoe dan?

De energie van ons lichaam reageert op de energie van andere dingen. Dat kan voeding of medicatie zijn, pollen of huisstofmijt, maar ook (traumatische) ervaringen of zelfs andere personen! Als ons lichaam die energie niet kan gebruiken of verwerken, ontstaan er energieblokkades die voor klachten, problemen en ziekte kunnen zorgen.

Welke klachten?

Onder meer bij:

  • Intoleranties en allergieën, en gevoeligheden voor voeding, huisdieren, metalen enzovoorts
  • Overgevoeligheid voor medicatie
  • Astma, neus-, keel-, oorklachten van chronische aard*
  • Overbelasting* door pathogenen in de darm, maag, blaas of vagina
  • Huidklachten*: eczeem, psoriasis, seborroisch eczeem
  • Emoties zoals angst, negatieve overtuigingen, blokkades op een andere persoon

* Bij darmklachten, huidklachten en hormonale klachten kan het zinvol zijn te ondersteunen met orthomoleculaire therapie.

De behandeling

Verstoringen worden door een spiertest – een lichte druk op de arm – opgespoord. Meestal ligt de cliënt hierbij op de rug maar het kan ook zittend gedaan worden als liggen een probleem is. Daarna worden de ‘stoorzenders’ behandeld met een rug behandeling. De behandeling is mild en niet invasief waardoor ook baby’s en kleine kinderen behandeld kunnen worden. Bij de behandeling van baby’tjes of kleine kinderen kan de behandeling via een ouder of surrogaat testpersoon gebeuren.

De eerste afspraak is de intake. We bespreken de klachten door middel van een vragenlijst die vooraf is ingevuld. Er wordt direct een initiële behandeling gedaan.

Na een behandeling van een allergeen wordt de desbetreffende stof 25 uur vermeden. Je kunt een boekje kopen (15 euro) waarin precies staat wat je moet vermijden, en wat je dan wel kunt nemen. De duur van een traject hangt af van verschillende factoren, onder andere hoe lang een klacht al aanwezig is, welke factoren betrokken zijn bij het ontstaan ervan en hoe goed het allergeen vermeden wordt.

Meer lezen over de Total Reset Methode

Tarieven

Orthomoleculair consult
1ste consult 1,5 uur   € 100,00
Vervolgafspraken per 30 minuten  € 40,00

Total Reset Methode
Intake  € 75,00 incl. 1ste behandeling
Behandeling € 50,00

Bemer therapie – eerste sessie gratis (16 minuten)
Losse sessie € 20,00
10 ritten kaart € 150,00

Je krijgt een elektronische factuur die je bij je verzekeraar kunt indienen mits je aanvullend verzekerd bent. Als je wilt weten of jouw verzekeraar mijn orthomoleculaire consulten vergoedt, klik dan hier

Let op: sommige verzekeringen vergoeden alleen de consulten van orthomoleculaire artsen.